Spanska

Spanska - kursutbud - Våren 2019

Anmälan, Kursplaner och schema. OBS! Samtliga scheman på kurssidorna är preliminära och uppdateras kontinuerligt.

Skrivschema Spanska vt19 (111 Kb)

Behörighet

Anmälan till vårterminen är öppen mellan 15 september - 15 oktober.

Grundnivå (Grundläggande behörighet)

Spanska - förberedande kurs, 30 hp
Spanska, förberedande kurs II, 15 hp


Grundnivå (Särskild behörighet)

Spanska I, 30 hp
Spanska I i Spanien, 30 hp
Spanska II, 30 hp
Spanska III, 30 hp
Spanska - kandidatkurs, 30 hp
Spanska - kandidatkurs, 15 hp


Fristående kurser (7.5 hp)

Spanska - skriftlig uttrycksfärdighet och mediering, 7.5 hp
Spanska - lingvistik, diskurs och pragmatik, 7.5 hp
Kurser inom lärarprogram
Spanska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Spanska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Spanska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Spanska III inom ämneslärarprog. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, spanska som 1a ämne
Spanska IV inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Självständigt arbete i spanska – Kombinationsprogrammet, 30 hp


Avancerad nivå

Spanska, Sociolingvistik, 7.5 hp
Spanska, Litteraturhistoria, 7.5 hp
Spanska, Diskurs- och textanalys, 7.5 hp
Spanska - magisterkurs (magisteruppsats), 15 hp
Spanska - Masterkurs (masteruppsats), 30 hp
Spanska - Masterkurs, 15 hp


Utbildningsprogram

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska, Grundnivå, 330 hp
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska, Grundnivå, 330 hp
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska, Grundnivå, 330 hp
 

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
dagens schema ingångssida
Schema_Puff

Utbildningar vid Romklass

Till utbildningskatalogen

Kontakt

Besöksadress
Romanska och klassiska institutionen
Universitetsvägen 10 B-C, plan 5
Frescati, Stockholm

Postadress
Romanska och klassiska institutionen
Stockholms universitet
SE – 106 91 Stockholm

Studentexpedition
Rum: B598, plan 5, B-huset
E-post: expedition.romklass@su.se

Franska 
08-16 3437 

Italienska, Klassiska språk, Spanska
08-16 2922 

Portugisiska
08 16 4267 

Latinamerikastudier 
08-16 3436