Spanska

Spanska - kursutbud - Våren 2019

Anmälan, Kursplaner och schema. OBS! Samtliga scheman på kurssidorna är preliminära och uppdateras kontinuerligt.

Skrivschema Spanska vt19 (111 Kb)

Behörighet

Anmälan till vårterminen är öppen mellan 15 september - 15 oktober.

Grundnivå (Grundläggande behörighet)

Spanska - förberedande kurs, 30 hp
Spanska, förberedande kurs II, 15 hp


Grundnivå (Särskild behörighet)

Spanska I, 30 hp
Spanska I i Spanien, 30 hp
Spanska II, 30 hp
Spanska III, 30 hp
Spanska - kandidatkurs, 30 hp
Spanska - kandidatkurs, 15 hp


Fristående kurser (7.5 hp)

Spanska - skriftlig uttrycksfärdighet och mediering, 7.5 hp
Spanska - lingvistik, diskurs och pragmatik, 7.5 hp
Kurser inom lärarprogram
Spanska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Spanska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Spanska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Spanska III inom ämneslärarprog. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, spanska som 1a ämne
Spanska IV inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Självständigt arbete i spanska – Kombinationsprogrammet, 30 hp


Avancerad nivå

Spanska, Sociolingvistik, 7.5 hp
Spanska, Litteraturhistoria, 7.5 hp
Spanska, Diskurs- och textanalys, 7.5 hp
Spanska - magisterkurs (magisteruppsats), 15 hp
Spanska - Masterkurs (masteruppsats), 30 hp
Spanska - Masterkurs, 15 hp


Utbildningsprogram

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska, Grundnivå, 330 hp
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska, Grundnivå, 330 hp
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska, Grundnivå, 330 hp
 

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
dagens schema ingångssida
Schema_Puff
Mondo Puff
Athena Puff

Utbildningar vid Romklass

Till utbildningskatalogen

Kontakt

Studentexpedition:
Registrering, omregistrering, m.m.

  • E-post: expedition.romklass@su.se
  • Besökstid: måndag & tisdag kl.11.30-12.30 samt torsdag kl.13-14 eller efter överenskommelse
  • Besöksadress: Rum B598, plan 5, B-huset, Universitetsvägen 10B

Studievägledning:
Behörighet, studieplanering, internationellt utybyte, m.m.