Kursbeskrivning

Kursen är en introduktion till diskurs- och interaktionsanalys med tillämpning på talad och skriven spanska. Genom kursen får du en inblick i hur mänskligt handlande äger rum och styrs genom språkanvändning. Du får också en orientering i hur olika skriftliga och muntliga genrer tar sig uttryck i spanskan. Därmed utgör kursen ett komplement till hispaniska litteratur- och kulturstudier. 

H19 Schema | Kursplan och anmälan 

V20 | Schema | Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena