I kursen får du kunskaper om litteraturvetenskaplig teori och metod samt en orientering om litteraturvetenskapens utveckling, i synnerhet inom den spanskspråkiga världen. I samband med textstudium uppövas förmågan att använda olika litteraturvetenskapliga metoder samt att bedöma forskningsresultat.

H16 Schema | kursplan och anmälan

V16 Schema | kursplan och anmälan

Kurslitteratur, se nedan