Du får fördjupade kunskaper om spanskans historiska utveckling sett i ett romanskt typologiskt perspektiv. Särskild vikt läggs vid spanskans förhållande till de övriga iberoromanska språken. Läsning av texter från 1000-talet till 1400-talet, som tolkas och kommenteras ur språklig och kulturell synpunkt.

V17: Schema | Kursplan och anmälan