Humanistiska fakulteten

Juridiska fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten

Matematisk-fysiska sektionen

Kemiska sektionen

Biologiska sektionen

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Centra och institut

Listan utgår från sammanställningen på su.se/institutioner. Länkarna ovan går till institutionernas alumnsidor i de fall sådana finns, i annat fall till institutionens startsida.