Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan

Forskning och utbildning för en bättre framtid

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Som huvudstadsuniversitet lägger Stockholms universitet särskild vikt vid utbildningar som svarar mot samhällets och regionens behov. Samverkan med det omgivande samhället gör universitetets kompetens och resultat tillgängliga och främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet.

Samarbetsmöjligheter

Universitetets nyhetsbrev

Universitetets nyhetsbrev. Mostphotos