Antagning och utlysning

För att bli antagen som doktorand krävs utöver behörighet också någon form av finansiering. Doktorandtiden finansieras vanligen genom institutionens egna doktorandanställningar, men ibland också via stipendier eller externa projekt. 

Det är institutionsstyrelsen som beslutar när doktorandtjänster kan utlysas. Eventuella lediga tjänster annonseras ut två gånger om året på Stockholms universitets centrala hemsida, under Doktorandplatser, med sista ansökningsdag 15 april respektive 15 oktober.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska finns här: Antagningsordning forskarutbildning 20150702 (293 Kb) .

Allmän och individuell studieplan

Studierna regleras av en allmän och en individuell studieplan. Allmänna studieplaner för institutionens fyra huvudområden finns här:

Äldre allmänna studieplaner för institutionens huvudområden hittar du längst ner på sidan.

Efter antagning tilldelas doktoranden en huvudhandledare och en handledare och en individuell studieplan upprättas som beskriver hela utbildningen. Den individuella planen följs sedan upp minst en gång om året och studiernas progression dokumenteras i en uppföljningsblankett.

Lathund för doktorander

De olika rutiner och bestämmelser som reglerar anställningen och hela utbildningen fram till disputation finns beskrivna i institutionens  Lathund för forskarutbildning (1010 Kb) .