Cover of the book "I begynnelsen var ordet..."

Prof. Jenny Larsson, avdelningen för baltiska språk, har skrivit en liten bok om den forskning som pågår inom LAMP-programmet.

Boken heter I begynnelsen var ordet - om språken och människans ursprung, och är en del av Riksbankens Jubileumsfonds Årsbok 2021.

https://view.publitas.com/riksbankens-jubileumsfond/riksbankens-jubileumsfond-arsbok-2021-2-orden-i-begynnelsen-var-ordet/page/1