Följ oss på vårt instagramkonto: https://www.instagram.com/murensfall/

Berlin Wall with grafitti

Utställning om Berlinmuren

Från den 15 till den 22 november 2019 visas i Södra Husets foajé i Stockholms Universitet (E-huset, plan 3) utställningen "Die Mauer. Eine Grenze durch Deutschland". Utställningen är sprungen ur ett samarbete mellan stiftelsen Bundesstiftung zur Aufarbetung der SED-Diktatur och de tyska tidningarna BILD och DIE WELT. För första gången finns den att se i Stockholm.

14.11. Invigning av utställningen

Den 14 november invigs utställningen med två gästföreläsningar och en mottagning:

Kl. 13-15 i William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus

  • Karin Westin Tikkanen: "Att dela en stad. Berlinmurens tillkomst och hur den påverkade människorna i dess skugga"
  • Birgitta Almgren i samtal med Markus Huss på temat ”DDR och Sverige under kalla kriget: Peter Weiss i spänningsfältet litteratur och politik”

Kl 15-17 i Arrheniuslaboratoriet (A-huset): officiell invigning av utställningen om Berlinmurens fall, med representanter från Tyska ambassaden i Stockholm, Goethe institutet (Dr. Christiane Lahusen) och Stockholms Universitet (Prof. Elisabeth Wåghäll Nivre).

Föreläsningar och samtal

Kolloquium zum Thema Mauerfall, 13:15-14:45 E5156

  • 5.11 Aryo Makko (Historiska institutionen, SU): "Die deutsche Einheit und das neue Europa in der schwedischen Perzeption"
  • 12.11 Ann-Judith Rabenschlag (Historiska institutionen, SU): "Von der Völkerfreundschaft zur Volksgemeinschaft? - Überlegungen zum Blick auf Ausländer in Ostdeutschland vor und nach der Wende"
  • 19.11 Frank-Thomas Grub (UU): "Die 'Wende" und kein Ende? Literatur und Literaturwissenschaft über 'Wende' und deutsche 'Einheit' 30 Jahre nach dem Mauerfall"

Översättningsworkshop

Två lördagar: 9 november och 14 december

Lär dig att översätta texter från tyska till svenska som på olika sätt gestaltar människors tillvaro i skuggan av muren.

Workshopen ägnas åt översättandet av fyra noveller skrivna av namnkunniga tyskspråkiga författare, där erfarenheten av att leva i det delade Tyskland gestaltas. Här framhävs hur politiska skeenden präglar den enskildes vardag, med Berlinmurens och gränsens såväl symboliska som konkreta roll i människors vardagsliv som en återkommande referenspunkt. Intresserade med minst grundläggande kunskaper i tyska, med eller utan tidigare erfarenhet av översättning, välkomnas att ansöka om deltagande.

Mer information om workshoppen samt hur du ansöker finner du här: Översättningsworkshop Infoblad (129 Kb) .

Sponsorer 6 logos