Jennifer Kappe: Präsentation eines Dissertationskapitels

Du får Zoom-länken genom att anmäla dig till Caroline Merkel (caroline.merkel@tyska.su.se).