Den 30 september — 1 oktober äger lärarmötet för nederlandistiken i Norden rum vid Nederländska avdelningen. En representant från Nederlandse Taalunie kommer också att närvara. Dr. Truus De Wilde, Freie Universität Berlin, håller en föreläsning om "Ik probeer mezelf toch onder controle te houden". Over taalvariatie en tallbewustzijn aan de universiteit.

Kontaktperson: Annika Johansson