Seminariets program reflekterar ämnets långa historia och nutiden, liksom det faktumet att Sverige för 20 år sedan, år 2000 ratificerade Europarådets båda minoritets- och minoritetsspråkskonventioner samt att lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft för tio år sedan, år 2010.

Program / Ohjelma

9.00-9.15 Vicerektor, dekan Elisabeth Wåghäll Nivre öppnar dagen / Vararehtori, dekaani Elisabeth Wåghäll Nivre avaa päivän
9.15-9.30 Finlands ambassadör Liisa Talonpoika talar / Suomen suurlähettiläs Liisa Talonpoika puhuu
9.30-9.45

Musik: Lila Arha, viola, och Silja Levander, piano / Musiikki: Lila Arha, viulu, ja Silja Levander, piano

  • Kuula: Morgonsång / Aamulaulu, op. 2 no. 3A
  • Merikanto: Valse Lente, op. 33
  • J. Sibelius: Romans / Romanssi, op. 78 no. 2
9.45-10.05 kaffe / kahvi
10.05-10.45 Prof. emeritus, Doktor honoris causa, Tom Moring, Stockholm - Helsingfors: Alussa oli Sana – I begynnelsen var Ordet – Om ord, handling och ordlös sorg
10.45-11.15 Våra studenter (finska som främmande språk) har ordet – Merlijn de Smit intervjuar / Puheenvuoro opiskelijoillemme (suomi vieraana kielenä) – Merlijn de Smit haastattelee
11.15-11.30 Prefekt Charlotta Seiler Brylla avrundar förmiddagen / Prefekti Charlotta Seiler Brylla 
11.30-13.00 lunch / lounas
13.00-13.40 Biträdande prof. Anitta Viinikka Kallinen (Tromsö): ”Pas dig for Kvænen” – Vad behöver man minoriteternas egna berättelser till? / Apul. prof. Anitta Viinikka Kallinen (Tromsö): "Pas dig for Kvænen" — mihin vähemmistöjen omia kertomuksia tarvitaan?
13.40-14.10 Personalen presenterar sig – Kristiina Savola intervjuar / Henkilökunta esittäytyy – Kristiina Savola haastattelee
14.10-14.40

Lärarstudenterna berättar / Opettajaopiskelijat kertovat: 

  • Hannele Holmberg: Från finnjävel till finskalärare: tre års studier på finska avdelningenFinnjävelistä finskaopeksi: 3 vuotta opintoja Suomen osastolla
  • Daniel Halonen: Finska avdelningen – som ett hem på universitetet / Suomen osasto - kuin koti yliopistossa
14.40-15.00 kaffe / kahvi
15.00-15.40 Prof. Urpo Nikanne (Åbo Akademi): Varför är det viktigt att forska om och studera inhemska språk? / Prof. Urpo Nikanne (Åbo Akademi): Miksi on tärkeää tutkia ja opiskella kotimaisia kieliä?
15.40-16.00 Kulturproducent, journalist Lina Puranen: Vem vore jag utan finskan? / Kulttuurituottaja, toimittaja Liina Puranen: Kuka olisin ilman suomen kieltä?
16.00-16.30 Virtuellt skål och hälsningar / Virtuaalinen malja ja tervehdyksiä

 

90-vuotisjuhlaseminaari suomen kielen osastolla

Suomen kielen opetus Tukholman yliopistossa täytti 90 vuotta vuonna 2020. Juhlavuotta ja oppiaineen pitkää historiaa juhlitaan 29. tammikuuta 2021 koko päivän kestävällä avoimella verkkoseminaarilla. Aamupäivän ohjelma järjestetään ruotsiksi ja iltapäivän ohjelma suomeksi.

Seminaarin ohjelmassa huomioidaan oppiaineen pitkä historia ja nykytilanne sekä myös se, että Ruotsi ratifioi Euroopan Neuvoston molemmat sopimukset koskien vähemmistöjä ja vähemmistökieliä 20 vuotta sitten, vuonna 2000 ja että Ruotsin laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä astui voimaan 10 vuotta sitten, vuonna 2010. 

Anmälan till seminariet

Deltagande i seminariet kräver en förhandsanmälan. Anmäl dig via anmälningssidan senast den 27 januari! Zoom-länk till evenemanget skickas ut till alla anmälda på den 28 januari.