Föredrag av Frank Thomas Grub (docent i tysk litteraturvetenskap, Uppsala universitet) om olika litterära gestaltningar av murens fall och återföreningen med fokus på de första åren efter 1989.

På svenska

 

 

Till temahöstens kalendarium