Dubbelseminarium vid

Avd. för finska vid Stockholms universitet

 

FD emerita Raija Pyöli håller en dubbelpresentation (på finska) torsdagen den 23 april 2015

kl. 10-11.30 i E900 resp. 13-14.30 i E420 Södra huset, Frescati.

 

Pyöli disputerade 1997 på en sociolingvistisk avhandling om karelskan och dess språkbytesprocess i skuggan av ryskan, på (dåvarande) Joensuu universitet:

 

Venäläistyvä aunuksenkarjala. Kielenulkoiset ja -sisäiset indikaattorit kielenvaihtotilanteessa

(Ung. Den förryskande karelskan. Språkexterna och –interna indikatorer under en språkbytesprocess).

 

Hon arbetade därefter med olika aspekter på karelskans beskrivning och bevarande vid samma universitet. I samarbete med karelska forskare i Ryssland har hon bidragit till att de lexikala och grammatiska beskrivningarna av karelskan, främst livvi/olonetskarelskan, på ett påtagligt sätt berikats med ny kunskap. Samtidigt har hennes arbete bidragit till standardiseringen av karelskan.

 

Hon ger först en ”snabbkurs” i / översiktsbeskrivning av livvi/ olonetskarelska, en av de centrala varieteterna av karelskan. Den föregår seminariet om karelskans språkliga utveckling och situation.

 

 

 

Kurssi klo 10 – 11.30

Lyhyesti livvinkarjalaan”

 

Raija Pyöli johdattelee keskeisimpien äänne-, muoto- ja lauseopillisten erityispiirteiden kautta nykylivvin sanastoon. Sovellus: Tove Jansson: Muumitatan mustelmat (kääntänyt Natalja Sinitskaja, 2012, KKS).

 

Hon förmedlar också en generell bild av situationen för karelskans språkliga situation, speciellt för livvi/olonetskarelska, i Finland och Karelen. Under det senare seminariet presenteras både lexika och grammatikarbete, som hon varit engagerad i under de senaste åren. De verk eller språkliga hjälpmedel, vars tillkomst diskuteras, är de följande:

 

 

 

”Abuniekkua opastundah”

Välineitä karjalan opiskeluun:

Livvinkarjalan kielioppi (Pyöli 2011, KKS)

Liivinkarjalan harjoituskirja (Pyöli 2012, KKS)

Sanakirja suomi-karjala (Markianova & Pyöli, 2008, Salmi-Säätiö)

Sanakirja karjala-suomi (Pyöli 2015 ?)

 

Presentationerna äger rum på finska.