Språkvetenskapliga föreningen vid Stockholms Universitet håller sitt nästa möte den 13 april kl 17.30 då Tomas Riad, professor i nordiska språk och ledamot av Svenska akademien, kommer att tala om Språk och versmetrik.

Lokal: C512

Därefter blir det buffé till självkostnadspris på Romanska och Klassiska institutionen, Hus C, plan 5.

Anmälan till buffén via e-post: anders.bengtsson@su.se