Open guest lecture by Dr. Chris Rundle, University of Bologna, Italy, within the course “Translation and Power”, doctoral school in the Humanities. The lecture will be held in English.

The guest lecture will be followed by a post seminar (requires registration to laura.lunnevuori@finska.su.se no later than 13th November).

 

Mer information om föredraget och föreläsaren

Hur fungerar översättning av litteratur i kontexter med sträng censur och ett ambivalent förhållande till det främmande? Inom ramen för kursen ”Översättning och makt” föreläser Christopher Rundle, Università di Bologna, om översättning i fascismens Italien med utblickar mot Nazityskland, Francos Spanien och Portugal under Estado Novo.

Christopher Rundle är översättningsforskare vid Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Università di Bologna och Honorary Research Fellow in Translation and Italian Studies at the School of Arts, Languages and Cultures vid University of Manchester, Storbritannien. Hans huvudsakliga forskningsintressen ligger inom översättningshistoria, särskilt översättning och fascism. Han är författare till boken Publishing Translations in Fascist Italy (Peter Lang, 2010) och har tillsammans med Kate Sturge givit ut volymen Translation Under Fascism (Palgrave Macmillan, 2010). Han är också  redaktör för de kommande referensverken Routledge Handbook of Translation History och Routledge Handbook of Translation Methodology (den senare tillsammans med Federico Zanettin). För närvarande redigerar han tillsammans med Anne Lange och Daniele Monticelli volymen Translation Under Communism (Palgrave Macmillan). Han är även medlem av redaktionen för den översättningsvetenskapliga nättidskriften inTRAlinea.