Ons 14/10 kl. 14.30-16 Prof. Jarmo Lainio (SU)

Uppföljning av EUCIM-TE –projektet”

Tors 12/11 kl. 13-14.30 FD Fritjof Sahlström, Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet (rubrik senare)                
Tors 19/11 kl. 11-12.30 (OBS!)    

Generalsekreterare Maja Mella, STR-T - Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset: ”Meänkielis utmaningar idag, i skola och vardag” (prel.)

Tors 3/12 kl. 13-14.30 FM Karita Suomalainen: "Kenen ääni, kenen kokemus? Yksikön 2. persoona vuorovaikutuksen välineenä"
Tors 10/12 kl. 13-14.30

Docent, direktör Tuomas Martikainen, Migrationsinstitutet, Åbo, resp. (rubrik senare)

Tors 10/12 kl. 15-16.30

FD, forskningsledare Elli Heikkilä,            Migrationsinstitutet, Åbo (rubrik senare)

 

 

Seminarierna äger normalt rum i sal E5165 på Stockholms universitet (i de ”blå husen”). Närmare beskrivning av och rumsangivelse för varje seminarium skickas ut ca en vecka före resp. seminarium.

 

 

Välkomna!