Halvtidsseminarium för Lasse Vuorsola. Opponenter: Annaliina Gynne och Sari Pesonen.

Seminariespråket är engelska. Artikeln "Societal support for the educational provisions of Finnish in the Swedish school system in theory and practice" (Language Policy 2018, tillgänglig på Language Policys hemsida) Kontakta Lasse Vuorsola om du vill ha en kopia av de opublicerade texterna.