Efter presentationer och föredrag av våra gästtalare följer ett rundabordssamtal kring hur kunskaper inom humaniora, inte minst språkkunskaper, kan vara till stor nytta för olika anställningar och verksamhetsområden utanför akademin.

Vi kommer att presentera det s.k. TALC_ME-projektet (Textual and Literary Cultures in Medieval Europe), ett Erasmus+ - projekt som tyska avdelningen är delaktigt i och som arbetar med att främja humanisters anställningsbarhet (employability). Bland annat kommer vi att informera om det arbete som görs av, med och för humanister inom internationella nätverk och att diskutera praktikinriktade kurser som ett led i att stärka de studerandes kompetens.

Program

10.00–10.10 Välkommen och introduktion – FD Tora Hedin, prefekt

10.10–10.45 Improving employability in the Humanities: Strategical Partnerships, Erasmus+, TALC_me (Textual and Literary Cultures in Medieval Europe) (på engelska) – FD Elke Huwiler (Universiteit van Amsterdam)

10.45–11.15 Humanister på arbetsmarknaden: individuella erfarenheter från arbetet inom kultursektorn

  • Sofie Magnusson, VD Huseby Bruk, Växjö
  • Merja-Liisa Heikkinen – SU alumn (finska), utbildnings- och teateransvarig på Finlandsinstitutet, Stockholm
  • Viktor Englund – SU alumn (tyska), Goethe-Institutet Stockholm, översättare

11.15–11.50 Språk och jobb: Rundabordssamtal: Kvalifikationer och jobbmöjligheter för studenter i språkämnen (på engelska och svenska) – moderatorer: Prof. Elisabeth Wåghäll Nivre och FD Clarissa Blomqvist

11.50–12.00 Sammanfattning och utblick – Prof. Elisabeth Wåghäll Nivre

 

Läs mer om Humanistdagen på Humanistiska fakultetens webbsida.