Elisabeth Herrmann håller ett föredrag med rubriken "Timur Vermes's Look Who's Back: A Fictional 'Hitler Lite' Circulates German History". Föredraget är på engelska.

Abstract

In 2012 Timur Vermes published his debut novel Er ist wieder da (engl. transl. Look Who’s Back), in which he fictionalizes Hitler’s come-back in contemporary Germany. The book rapidly became a world-wide bestseller, and the 2015 film, directed by David Wnendt, celebrated huge international success. The lecture will demonstrate that Vermes’s book marks a significant shift in German collective memory, with which traumatic experience, tabooed delinquency or complicity and a nationally endorsed victim myth no longer build the centre of focus in public discussion. The aesthetic and cultural consequences of this new phase in German (and transnational) memorialization will be discussed both in the paper and with the audience.

Om föreläsaren

Elisabeth Herrmann är professor i tyska med inriktning litteraturvetenskap vid vår institution. Hennes forskning fokuserar på tyskspråkiga litteraturer och kulturer från 1700 och fram till 2000-talet med särskilt fokus på litterära och kulturella utbytesprocesser, kollektiva identiteter och minnesdiskurser samt regionala, interkulturella och transnationella litteraturer och föreställningar om världslitteratur. Om de ovan nämnda men också om andra ämnen har hon publicerat monografier och antologier, liksom ett stort antal artiklar.