Markus Huss, biträdande lektor i tyska, håller ett föredrag med rubriken ”Litterär flerspråkighet: Teoretiska spörsmål och exempel”.