Renata Ingbrant, biträdande lektor i polska, håller ett föredrag med rubriken "Polish Women Soldiers: The Legacy of the Insurgent, Anna Henryka Pustowójtówna".