Inte bara Tyskland. Välkommen till tre korta föredrag om (språkliga) förändringsprocesser i Baltikum efter murens fall:

 

Namn i det offentliga rummet i Estland: tur och retur

Virve Raag (docent i estniska, Uppsala universitet)

 

Lettiska språket utan gränser (efter 1991)

Peteris Vanags (professor i baltiska språk, Stockholms universitet)

 

Att glömma och minnas – gatunamn i Riga

Lilita Zalkalns (universitetslektor i lettiska, Stockholms universitet)

 

 

Till kalendariet för temahösten om den tyska återföreningen