16.15

Kaffe och mingel, välkomstord

Tora Hedin, prefekt

16.40

Studentkårens verksamhet och studentinflytande

Emilia Nygård, studiebevakare för humanistiska fakulteten

16.55

Studenthälsan: Så här klarar du dina studier

Maria Lundén, företagssköterska

17.15

Mondo, Mitt universitet, IT, Ladok, Biblioteket, Språkstudion, tentamensanmälan

Laura Lunnevuori, utbildningsadminstratör

17.40

Det internationella SlaBaFiNeTy och studievägledning

Kirsi Lehtoviita, studievägledare, erasmuskoordinator

17.50 Erfarenheter av att studera vid SlaBaFiNeTy