Multimodalt temaseminarium, leds av Sara van Meerbergen. Seminariespråket är svenska.

Information från seminarieledarna

Nästa multimodala forskningsseminarium blir den 10/10 vid Inst. för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska vid Stockholms Universitet. Det blir ett diskussionsseminarium där vi läser några artiklar inför seminariet och sedan för en gemensam diskussion kring dessa på seminariet. Gustav och jag har valt ut några artiklar som berör begreppet ’affordance’ som redan har kommit upp i våra diskussioner vid flera tillfällen. På detta seminarium vill vi försöka gå tillbaka lite till källan och vi har därför valt ut en blandning av båda gamla och lite nyare skrivelser kring begreppet. Våra läsförslag till seminariet är:

  • Gibson, James 1977. The theory of affordances. In: Robert Shaw & John Brandsford (Eds.), Perceiving, acting, and knowing: Toward and ecological psychology. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Pp. 62–82. (kontakta Sara eller Gustav om ni har svårt att hitta)
  • Gibson, E. J. & A.D. Pick. 2000. Kapitel 2 i: An ecological approach to perceptual learning and development. Oxford University Press, New York, 2000. (Finns som e-bok på SUB och flera andra universitetsbibliotek i Mellansverige: http://libris.kb.se/bib/12248667 )
  • Machin, David. 2016. The need for a social and affordance-driven multimodal critical discourse studies. Discourse & Society, Vol (27) 3, ss. 322-334. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0957926516630903

Gustav och jag tänker hålla en mycket kort introduktion till vår gemensamma diskussion om ’affordance’ men efter det släpper vi ordet fritt. Det kan därför vara bra att anteckna eventuella kommentarer eller frågeställningar som ni vill diskutera på seminariet när ni sitter och läser artiklarna hemma. Vi tänker oss att diskussionerna kan handla om själva begreppet, dess utveckling/användning från Gibson (1977) till Machin (2016), men också om hur vi alla på olika sätt kan använda oss av begreppet (för-/nackdelar, problematiska aspekter?) i vår egen forskning.

Som vanligt börjar vi seminariet med lunch och vi beställer meze-sallad + mineralvatten till alla som har anmält deltagande + önskemål om lunch. Obs att anmälan ska ske till sara.vanmeerbergen@su.se senast fredagen den 6/10 kl 10. Lunch sker på egen bekostnad och den som vill äta lunch får swisha över pengar till Sara i samband med mottagandet av maten. Glöm inte att ange kostpreferenser när du anmäler dig!

Information om detta multimodala forskningsseminarium kommer även att finnas på: https://www.oru.se/humus/multimodalaforskningsseminariet