Wichtig: Das nächste Kolloquium findet auf Schwedisch statt!

 

Hjärtligt välkomna till nästa kollokvium, som den här gången kommer att vara på svenska.

Elisabeth Wåghäll Nivre kommer att hålla ett föredrag om filmen Queen Christina (1933), och Greta Garbos rolltolkning av drottning Kristina.

Engelskt abstract:

The life and lifestyle of Queen Christina of Sweden were topics that were widely discussed among learned and lay people already during her lifetime. The representations of the queen – textual as well as visual – have remained manifold and dichotomous throughout the centuries as have the many discussions and debates about her person. The invention of the moving picture and the establishment of the movie industry made the re-enactment of the life of the queen into a Hollywood sensation. This is, however, not first and foremost because of the interest of the movie makers for the long dead Swedish queen but because of the person playing her part and a potential inherent in the film medium that enables conscious as well as unconscious mix-ups between actor and figure. In the 1933 MGM movie Queen Christina one of Hollywood’s first great female movie stars – the Swedish actress Greta Garbo – portrayed the queen in such a way that they both – the queen and the actress – came out extremely controversial, challenging heterosexual and patriarchal conventions. The persona Christina in the film gives rise to a number of questions regarding the narrativization as well as the mediatisation of historic events and lives. By reinventing the queen and by using memory creatively and in its widest sense as a key to the past, the film manages to give life to a new queen – the movie star Garbo – while giving new life to an old queen – Christina. This contribution will investigate how Queen Christina is brought into a new context of life-writing and life-telling in the movie with the same name. It will focus on scenes that make use of the new film technology to connect the past with the present and the future and to address issues of memory and the construction of meaning for the making of history on the screen.

Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska, särskilt tyskspråkig litteratur vid Stockholms universitet sedan 2004. Hon disputerade 1992 vid Washington University, St. Louis (USA) och ägnar sig i sin forskning åt företrädesvis tyskspråkiga texter från 1400-, 1500- och 1600-talet, såväl prosatexter skrivna för en växande läsekrets av lekmän, som tillfällesdiktning och texter med juridisk prägel.

 

Kollokviet kommer som vanligt att äga rum 10:30-12:00 i E900.

Än en gång hjärtligt välkomna!