Den 6-8 mars arrangeras den 8:e internationella konferensen i kontrastiv medielingvistik ”Methoden kontrastiver Medienlinguistik” vid Stockholms universitet i samarbete med Helsingfors universitet.

Se konferensens webbsida för program och mer information!