Lainio diskuterar frågan om ”linguistic diversity” med utgångspunkt i den andra rapport som nyligen publicerats inom ramen för projektet LEARNMe. Projektet har som ett huvudsyfte att studera, diskutera och rekommendera en mer entydig förståelse och användning av begreppet språklig mångfald/”linguistic diversity”. Den andra rapporten från projektet baserar sig å ena sidan på den första rapporten som publicerades efter en workshop om media, forskning och språklig mångfald i Aberystwyth, Wales, hösten 2013, och å andra sidan den workshop som arrangerades i Stockholm i maj 2014. Den senare workshopen och dess tema fokuserade mer kring utbildning än media, men även denna gång inkluderades språklig mångfald, medier och språkpolitik.

Rapporten presenteras kort, och den utmaning som kvarstår för projektet, att nå projektets slutmål, liksom att integrera även den kommande, tredje workshopen, om lagstiftning, språklig mångfald och språkpolitik, ringas in, med utgångspunkt i de resultat som workshopen och rapport 2 presenterade.

 

Rapporten kan läsas på projektets hemsida: http://www.mercator-network.eu/fileadmin/network/publications_pdf/LEARNMe_Pos_paper_II_20141209FinalJL.pdf

 

Välkomna!