Christina Rosén (Linnéuniversitet): "Varför låter det inte svenskt eller tyskt? - Informationsstruktur i kinesiska, ryska och tyska L2-inlärares textproduktion".

Utifrån forskningsresultat kring informationsstruktur i L2-inlärares texter diskuteras hur man kan undervisa språkstudenter i informationsstrukturering.

Christina Rosén är universitetslektor i tyska vid Linnéuniversitetet.

Detta lunchseminarium anordnas i samband med Christine Beckers av CeULs delfinansierade högskolepedagogiska projekt Skrivkompetens hos språkstudenter (L3) på grundnivå.

Anmälan och kontakt: christine.becker@tyska.su.se