Programme: Open seminar

Thursday 11 January 2018, 13.00-15.00, Room E5156, E-house, 5th floor, Frescati (entrance by passing the main library in house D)

13-14 Multilingual authors in Finnish literature from a historical perspective​
  FD Heidi Grönstrand
14-15 Improvements suggested for the teaching of the five national minority languages of Sweden
  Prof. Jarmo Lainio

 

I samband med att ett internationellt nätverk om flerspråkighet, Multilingualism network, avslutas, arrangeras det sista mötet i Stockholm. Nätverket koordineras från Vasa Universitet och Åbo Akademi. Utöver nätverkets egna diskussioner arrangeras ett kort program med FD Heidi Grönstrand och professor Jarmo Lainio, enligt ovan. Det är öppet för andra än nätverkets medlemmar. Seminariespråket är engelska.

Meddela jarmo.lainio@finska.su.se och laura.lunnevuori@finska.su.se, om ni önskar deltaga i miniseminariet (för kaffeberäkning). Antalet platser är begränsat.

Denna inbjudan med kort varsel får spridas vidare.