Detta är en inbjudan till vår kommande seminarium som äger rum 26 maj 2016 kl 16-17 i rum E439.  

Språk: svenska

Fil.dr. Sigute Radzeviciene

Vilnius Pedagogiska Universitet (Litauen), Fakultet för Litauisk filologi, Institutionen för komparativistiska studier föreläser om

Litauens moderna litteratur — årets händelser, böcker, författare och aktörer


Alla varmt välkomna!

Martynas Mazvydas National Library of Lithuania (Vilnius)
Martynas Mazvydas National Library of Lithuania (Vilnius)