Torsdagen den 12 november 2015, kl. 13–14.30
Finska biblioteket E5165
 

Välkomna!