För att institutionen ska kunna hålla hög kvalitet på de kurser du sökt dig till krävs ett starkt studentinflytande. Studenternas erfarenheter av och syn på undervisningen måste föras fram. Genom att gå med i studentrådet kan du påverka din utbildning. Rådet kan jobba med bl.a. studenträttigheter, jämlikhet, studiemiljö och studiesociala aktiviteter. Detta innebär att man kan påverka allt från kurslitteratur till studiemiljö samt anordna evenemang och ge värdefull feedback på utbildningen. 

Rådet väljer två studentrepresentanter till institutionsstyrelsen som leder institutionens arbete. I styrelsen finns alla kategorier representerade: administratörer, forskare/lärare, doktorander och studenter. Institutionsstyrelsen möts ungefär en gång i månaden under själva terminerna. Mötena brukar vara ungefär två timmar långa. Styrelsen beslutar om bl.a. undervisning och examination, ändringar av kursplaner och kurslitteratur, examinatorer, men också budgetfrågor mm. Varje röst i styrelsen är lika viktig, det vill säga även studentrepresentanternas.

Som student har du alltså möjlighet att vara med och påverka din utbildning. Och det är också ett ansvar gentemot dig själv, andra studenter och dem som kommer efter dig. Alla som sitter i styrelsen har samma mål, att höja kvalitén på utbildningen. 

Styrelsen består av 6 forskare/lärare + suppleanter, 1 administratör + suppleant och 3 studenter (varav 1 doktorand) samt suppleanter

Institutionens studenter har en viktig roll att spela i det arbetet för kvalitet som kontinuerligt sker i styrelsen. Studenternas representanter utses av studentrådet. Arvode utgår för varje styrelsemöte möte man deltar i.

Under vt 18 kommer vi också att starta ett studentambassadörsprogram på SlaBaFiNeTy, och du kan bli en av studentambassadörerna. Studentambassadören delar med sig av sina erfarenheter till nya studenter. På det sättet kan det vara lättare för nya studenter att bli engagerade i studierna och verksamheten på institutionen. Du kan även bli en internationell studentambassadör, vilket bl.a. betyder att du hjälper institutionens utbytesstudenter med kursval, med att orientera sig i en ny studiemiljö, anordna evenemang mm. Du kommer att ha en nyckelroll och representera institutionen.

Arbetet som studentambassadör är också arvoderat och du får även ett intyg för ditt arbete. Detta är även ett värdefullt tillägg i ditt CV som arbetsgivare värdesätter mycket.

Vi önskar dig varmt välkommen till studentfrukosten! 

Vi bjuder på kaffe och fralla.

 

Tora Hedin, prefekt

Emilia Nygård, studiebevakare

Kirsi Lehtoviita, studievägledare, Erasmus-koordinator

 

Anmäl dig gärna senast  måndagen den 27 november till kirsi.lehtoviita@finska.su.se