Workshopen vänder sig till studenter och anställda som vill veta mer om hur programment kan användas för metod och analys av språkdata från intervjuer, texter och filmer av olika slag.

 

För mer information på svenska: http://www.isd.su.se/språkstudion/om-språkstudion/event-på-språkstudion/workshop-i-clan-transkription-av-språkdata-1.211818

For more information in english: http://www.isd.su.se/english/språkstudion-english/about-språkstudion/events-at-språkstudion/workshop-on-clan-language-transcription-1.211823