Baltiska språk

Lilita Zalkalns
Rum: E584
Telefon: 08-16 46 09

Finska

Laura Lunnevuori
Rum: E576
Telefon: 08-16 40 28

Nederländska

Sara Van Meerbergen
Rum: E568
Telefon: 08-16 33 03

Tyska

Anna Callenholm
Rum: E579
Telefon: 08-16 35 14

Slaviska språk

Åke Zimmermann
Rum: E451
Telefon: 08-16 33 32

Koordinerande studievägledare och kontaktperson för studentinflytande

Kerstin Schustereder