Undervisning i finska i Stockholm började år 1930, vid dåvarande Stockholms högskola. År 1960 blev Stockholms högskola Stockholms universitet och år 1965 fick ämnet finska dess första professor, Osmo Hormia.

Den ökande invandringen från Finland till Sverige under 1960- och 70-talen skapade grunden för ett nytt slags sverigefinskhet som även blev en central del av finskundervisningen. I och med den ökande invandringen började finska institutionen arrangera tolk- och översättningsutbildning på 1970-talet. Också lärarutbildningen startade.

– Den starkt ökande migrationen från 1950-talet från Finland både skapade behov för och erbjöd kompetens för undervisningen i finska, för en lång tid, förklarar Jarmo Lainio, professor i finska.

Ansvar för finskans fortlevnad i Sverige

Även idag har högskolorna ett stort ansvar för finskans fortlevnad i Sverige. Vid Stockholms universitet utbildas lärare i finska som har en nyckelposition för barns språkkunskaper. För den sverigefinska minoriteten är det viktigt att kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter samt få tillgång till äldreomsorg och förskola på sitt modersmål. Denna möjlighet har skapats dels genom Sveriges engagemang i Europarådets konventioner för minoriteter och minoritetsspråk år 2000. Detta i sin tur beredde vägen för den nationella lagen om minoriteter och minoritetsspråk 2010. Nu behövs det anställda som kan språket. För studenter som inte fick lära sig språket som barn kan universitetet erbjuda en chans att göra det som vuxen.

Även de studenter som kommer till Avdelningen för finska för att lära sig språket för att de har en finskspråkig partner är viktiga för språkets ställning i Sverige. De kan i sin tur stötta sina barns språkutveckling, och bistå med språkkunskaper och förståelse för den sverigefinska minoriteten i samhället.

Lärarna och forskarna på Avdelningen för finska framträder flitigt i media och som experter i olika sammanhang. På så sätt sprids forskningsresultat till det omgivande samhället.

– Både undervisning och forskning om finskan i Sverige befrämjar språkets användning här. Vi får också genom samverkan med en mängd aktörer, till exempel myndigheter, skolvärlden, medier och allmänheten, hjälp med att sprida effekterna av vår undervisning och forskning. Detta är en viktig uppgift för oss, tillägger Jarmo Lainio.

Utbilda i finska och utveckla ämneslärarutbildningen

Stockholms universitet har ett särskilt uppdrag att ge utbildning i finska och att utveckla ämneslärarutbildningen i finska, det senare delvis ett resultat av internationella påtryckningar. Avdelningen för finska erbjuder kurser både för modersmålstalare och för nybörjare, från grundnivå hela vägen upp till forskarnivån. Utöver vanliga progressionskurser erbjuds specialkurser som Kreativt skrivande i finska och Sverigefinnarnas kultur och historia. Redan innan pandemin var ett faktum fanns det planer på att ge i synnerhet kurserna avsedda för blivande lärare som distanskurser. På så sätt nås det nu en bredare publik.

De största studentgrupperna finns på kurserna avsedda för nybörjare, vilket visar att det finns ett konstant intresse för det finska språket både inom minoriteteten och hos potentiella nya talare. De som har finskt påbrå och kan finska blir emellertid färre och färre, och det syns även i antalet studenter som söker sig till de finskspråkiga kurserna.

Jubileumsseminarium den 29 januari 2021

Jubileet och ämnets långa historia firas den 29 januari 2021 med ett digitalt seminarium med ett heldagsprogram.

Jubileumsseminariets huvudtalare är hedersdoktor Tom Moring (Stockholms universitet, Helsingfors universitet), professor Urpo Nikanne (Åbo Akademi) och biträdande professor Anitta Viinikka-Kallinen (Universitetet i Tromsø). Även rektor Astrid Söderbergh Widding, Finlands ambassadör Liisa Talonpoika och institutionens prefekt Charlotta Seiler Brylla kommer att tala under seminariet.

Seminarieprogrammet och anmälan (senast 27 januari) finns på institutionens webbsida!