Annika Johansson
Annika Johansson

Annika Johansson har arbetat vid Stockholms universitet som universitetslektor i nederländska sedan 2006. Hon undervisar i nederländsk språkfärdighet, lingvistik och litteratur. Mellan 2006-2019 var hon studierektor i nederländska. Hon disputerade 2006 på en avhandling om kontrastiv verbsemantik nederländska – svenska inom det teoretiska ramverket kognitiv lingvistik. Sedan dess har hon publicerat artiklar och en bok där hon analyserar ett antal språkstrukturer i nederländska och svenska kontrastivt. I sin forskning arbetar hon även med forskningsfältet tredjespråksinlärning för vuxna (L3) som anknyter till hennes språkfärdighetsundervisning i nederländska vid Stockholms universitet. I denna forskning analyseras främst metalingvistisk och tvärspråklig medvetenhet utifrån ett didaktiskt perspektiv. Annika Johansson översätter också ALMA-pristagaren för 2019 belgaren Bart Moeyaert till svenska.