Skribenterna understryker hur viktigt det är med språkkunskaper och god kommunikation, vilket i sin tur kräver högklassig och välfungerande språkundervisning på alla nivåer.

Läs hela debattartikeln på Göteborgs-Postens webbsida!