Elisabeth Wåghäll Nivre
Elisabeth Wåghäll Nivre. Foto: Niklas Björling.

Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska med inriktning mot tyskspråkig litteratur, dekan vid Humanistiska fakulteten och vicerektor för Humanvetenskapliga området, valdes som ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.

Läs nyheten på Humanistiska fakultetens webbsida!