Fredrik Renard, avdelningen för tyska, har nyligen disputerat på avhandlingen ”Arbeit am Zufall. Die Formierung des modernen deutschen Romans im 18. Jahrhundert”. I intervjun får vi erfara mer om avhandlingens utgångspunkt och varför Renard valde just detta ämne.

 

Länk till intervjun:

https://www.goethe.de/ins/se/sv/kul/mag/22050547.html

 

En sammanfattning (abstract) av avhandlingen finns här:

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1466156&dswid=1650