Avdelningen för tyska söker en doktorand i tyska med inriktning mot flerspråkighet. Sista ansökningsdag är 15 april. Läs annonsen och sök på Stockholms universitets rekryteringssida!

Avdelningen för finska söker en doktorand i finska med inriktning mot flerspråkighet och didaktik. Sista ansökningsdag är 15 april. Läs annonsen och sök på Stockholms universitets rekryteringssida!

Båda doktorandtjänsterna är kopplade till temat Flerspråkighetens dynamik som ges inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola.