Avdelningen för tyska söker en universitetslektor i tyska med språkvetenskaplig inriktning, särskilt tyska som främmande språk. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består till 70 % av undervisning i tyska som främmande språk, olika språkvetenskapliga kurser, vissa med tydlig språkdidaktisk inriktning samt examination och handledning av studenter på grund- och avancerad nivå och till 30 % av forskning och kompetensutveckling.

Se annonsen och sök på Stockholms universitets rekryteringssida!