Trots att forskning visar på fördelar med modersmålsundervisning och att Sverige internationellt sett har ett starkt lagstadgat stöd för ämnet, är modersmålsundervisning som ämne i skolan föremål för återkommande debatt.

Samtalet streamades via Accelerators Facebook-sida den 29 april 2020. Den kan ses via Accelerators YouTube-kanal och höras via Accelerators podcast.