Jenny Larsson. Foto: Sarah Thorén.
Jenny Larsson. Foto: Sarah Thorén.

Jenny Larsson forskar om de baltiska språkens historia och tidig baltisk kultur och mytologi. Det projekt som hon ska arbeta med under sabbatsterminen handlar om den baltiska förkristna religionen och ursprunget till de baltiska myterna. Hon kommer att tillbringa sin sabbatstermin vid Köpenhamns universitet.