Picture of LAMP Languages and Myths of Prehistory

Det RJ-finansierade forskningsprogrammet LAMP - Languages and Myths of Prehistory [länk: https://lamp-project.se/], som leds av professor Jenny Larsson, har inlett ett samarbete med Swedish Collegium for Advanced Study [länk: http://www.swedishcollegium.se/subfolders/News/2020/SCAS_LAMP_Collaboration_200129.html]