Universitetslektor Annika Johanssons har utkommit med en ny bok:

Kontrastiva studier och tredjespråksinlärning i nederländska och svenska: Med en inledning om tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet

Annika Johansson forskar om kontrastiv semantik, tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet som didaktiskt redskap. Den nya boken tar upp två forskningsfält och kopplar ihop dem: kontrastiva studier och tredjespråksinlärning, och är den andra volymen som ges ut i institutionens bokserie Stockholm German and Dutch Studies. Boken har publicerats elektroniskt på Stockholm University Press webbplats.

Annika Johanssons bok