Ansgar Nünning är professor i engelsk och amerikansk litteratur- och kulturvetenskap vid Justus-Liebig-universitetet och grundare och föreståndare för “The International Graduate Centre for the Study of Culture”, liksom för det europeiska doktorandnätverket “PhDNet Literary and Cultural Studies”. Han är en internationellt ledande forskare inom narratologin och har en omfattande vetenskaplig produktion inom litteraturvetenskap och kulturteori. Sedan 2006 har han ett nära samarbete med forskare från Stockholms universitet, vilket har resulterat i gemensamma konferenser och publikationer.

Värd för hedersdoktor Nünning är Elisabeth Wåghäll Nivre, professor vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.

Läs om alla hedersdoktorer som promoveras i år på Stockholms universitets centrala webbsida.