Jarmo Lainio, professor i finska och särkild utredare på uppdrag av regeringen, har lämnat in sin utredning till utbildningsminister Gustav Fridolin den 15 november 2017. Betänkandet ”Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering” (SOU 2017:91) kan läsas i sin helhet på Regeringskansliets webbsida.