Sverige ratificerade denna konvention år 2000 och i dagsläget har 25 av Europarådets 47 medlemsländer ratificerat konventionen. Lainios mandat gäller från 1 december 2015 och han är sedan 2005 Sveriges representant i Expertkommittén.